कमरेड मदन, के म आजको पार्टीमा पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता बनौं?