sarbottam
sarbottam

रगतको नाता पनि पैसाको भोको हुने रहेछ!

Skywell
Skywell
gibl
gibl
agni inner
agni inner
Machapuchare
Machapuchare