चितवन-१ मा घन्टीका हरि ढकाल झन्डै ८ हजार मतले अगाडि