रोल्पाको गंगादेवमा कांग्रेसले जित्यो गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष