जाँदाजाँदै जब तीनतिरको जमिन सकियो

काठमाडौंदेखि कन्याकुमारीसम्मको बेपरवाह यात्रा वृत्तान्त