५१ वर्षीय इजरायलीको आँखाबाट त्यो नेपाल, यो नेपाल!

दिवस गुरुङ

असार ३२