गुरिल्ला पदमार्गः अर्थात् छापामार हिँडेको बाटो

दिवश गुरुङ

असोज १