के सधैं यसरी नै स्वर्ण मन्दिरमा सुनकै वर्षा हुन्छ?