जताबाट हेरे पनि स्वरूप उस्तै देखिने मन्दिर! (तस्बिरहरू)

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner