छोटो समयमा हिमाल चुम्न मर्दी पदयात्रा
वासुदेव पौडेल गण्डकी, चैत ६