बर्दिया निकुञ्ज पर्यटकका लागि खुला
सेतोपाटी बर्दिया, भदौ ३१