हाम्रो सोचमा अझै भूकम्प गएको छैन
दिवाकर बागचन्द न्यू योर्क