पहिलो पटक मानिसबाट जनावरमा सर्‍यो कोरोना भाइरस, न्यू योर्कमा बाघ संक्रमित
एजेन्सी न्यू योर्क, चैत २४