राष्ट्रपतिमा बाइडनलाई सान्डर्सले गरे समर्थन
एजेन्सी अमेरिका, वैशाख ३