वैज्ञानिक आविष्कारले सधैं रकेटमात्रै उडाउँदैन्, कहिलेकाहीँ बिरामीको ज्यान पनि बचाउँछ!
बिष्णु प्रसाद जोशी खप्तड छान्ना-५, पिठातोला, हाल अमेरिका