दुई दिन महाबीर पुन दाइको गह्रुङ्गो झोला बोकी हिँड्दा!
विष्णु प्रसाद जोशी खप्तड छान्ना-५, पिठातोला, हाल अमेरिका