अष्ट्रेलिया आउनेहरू १४ दिन सेल्फ आइसोलेसनमा बस्नैपर्ने