अस्ट्रेलियाको शैक्षिक परामर्श सेवा केन्द्र ‘राइट एन्ड एशोसियट्स’ द्वारा माढी अस्पताललाई सहयोग