तेरिया मगर एण्ड दिपक लिम्बु साँझको आयव्यय सार्वजनिक
प्रकाश क्षेत्री क्यानाडा, क्यालगरी, माघ १