ताइवानले हङकङका जनतालाई 'आवश्यक सहयोग' गर्ने
एजेन्सी ताइवान, जेठ १२