कोरियामा कामदारको तलब ११% ले वृद्धि, अब न्यूनतम तलब नै १ लाख ६८ हजार बढी