क्लब र बार पुनः एक महिनाका लागि बन्द गर्ने दक्षिण कोरियाको घोषणा
एजेन्सी सोल, वैशाख २७