एनआरएन कोरिया अध्यक्षमा ६ जना उमेद्वार
किशन गौतम सोल, भदौ १४