क्यारेबियन समुद्रका द्वीपमा भूकम्प
एजेन्सी बोगोटा, मङ्सिर ९