साउदीका राजा सलमानले छुट्टीमा खर्च गरे एक हजार करोड
विद्या राजपुत एजेन्सी, भदौ ६