नेपालको सफल वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव बेलायती संसदमा छलफल हुने लन्डन दूतावासमा नेपाल विकास कन्फेरेन्स    
फडिन्द्र भट्टराई लन्डन, कात्तिक १४