बिहे गरेको छैन, घर बनाएको छैन, हल्लेरै जिन्दगी कटाउने भो!