अंग्रेजी नयाँ वर्षमा बौरियो पोखराको पर्यटन व्यवसाय, होटल ८० प्रतिशत फुल