छातीमा समस्या देखिएपछि दलाई लामा अस्पताल भर्ना
एजेन्सी नयाँ दिल्ली, चैत २७