इन्काउन्टरमा मारिए ८ प्रहरीको हत्या गर्ने विकास दुबे
एजेन्सी उत्तर प्रदेश, कानपुर, असार २६