कतारमा बाहिर निस्कँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य, नियम नमाने २ लाख रियालसम्मको जरिमाना

एजेन्सी

दोहा, जेठ २