गण्डकी प्रदेश सभामा बहस- भ्रष्टाचारी पार्टी हुन्छ कि व्यक्ति?

युवराज श्रेष्ठ

पोखरा, चैत २७