सरकारले कसरी अहिलेको भन्दा कम मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्न सक्छ?

विजयराज खनाल

काठमाडौं, जेठ १०