प्रचण्डले मेरा बाध्यता छन्, त्यसैले सँगै जान सकिएन भन्नुभयो: शंकर पोखरेल