'पहिले भैया भन्नेहरूले अहिले सर भन्छन्'
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, भदौ १६