काठमाडौंमा कस्तो होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने, कस्तो नपाइने?
समिक्षा अधिकारी काठमाडौं, पुस १६