विराटनगरमा रेम्डेसिभिरको स्टिकर टाँसेर अर्कै औषधी बिक्री, पटनाबाट ल्याउँथे नक्कली स्टिकर
खिलानाथ ढकाल काठमाडौं, वैशाख २४