टिकाटालो फुकाउँदा भोज गरेको बाग्लुङको एकै घरका चार सदस्य बिते कोरोनाले