बाँकेमा खाली हुन थाले अस्पतालका बेड

नारायण खड्का

दाङ, जेठ २३