चुरेमा बादल देखिनासाथ बस्तीमा त्रास

गोपालप्रसाद बराल

महोत्तरी, असार ७