तीन करोड फिरौती माग्न अस्पतालमा नक्कली बम राखेपछि...

युनिक श्रेष्ठ

काठमाडौं,  भदौं २७