मंसिरमै तराईमा लगलगी कमाउने जाडो

गोपालप्रसाद बराल

महोत्तरी, मंसिर १२