जब अदालतले सोध्यो- कन्याजाली नच्यातिएको भए बलात्कार हुन सक्छ कि सक्दैन?

उच्च अदातलको यस्तो आदेशपछि झस्किएको छ पीडित परिवार

शोभा शर्मा

काठमाडौं, चैत १०