सर, हाम्रो स्कुल कहिले खुल्छ?
श्रेया खड्का काठमाडौं, जेठ २७