आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतको हुने अनुमान, उद्योगबाहेक सबै क्षेत्र धनात्मक

भागवत भट्टराई

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, चैत २०