आइफोन-१२ मिनी संसारकै सानो र हलुका ५जी फोन, यस्ता छन् विशेषता