दाँतको दुखाइबाट कसरी जोगिने? (भिडिओ) ऐना हेरेर ब्रस गर्ने, बीस सेकेन्ड होइन दुई मिनेटसम्म
डा. अक्वीला श्रेष्ठ दन्तरोग विशेषज्ञ