औँसीमा आउँला आमा भन्थ्यौ, समयले नै साथ नदिएपछि के गर्ने!