योसँग तिम्रो घरबार होलाजस्तो छैन, बरू राम्रो केटो खोजेर बिहे गर बैनी!