खै! कुन मंसिरको कुरा गरेकी हो सीमाले?

प्रविण याम्फु

मंसिर २८